Seniorenvereniging St Jozef Pey

 
 

Welkom op onze website!


Wie zijn wij?

Meer dan 60 jaar geleden (1958) werd Seniorensociëteit St. Jozef Pey opgericht. Inmiddels heeft de vereniging meer dan 300 leden en is daarmee een van de grootste vereniging in de gemeente Echt-Susteren. Onze vereniging zet zich ervoor in dat senioren actief mee blijven doen in de samenleving, bevordert de onderlinge sociale contacten en levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid van ouderen.Daarmee willen we op een positieve manier een bijdrage leveren aan het leefklimaat van ons dorp.Het Algemeen Bestuur van Seniorensociëteit St. Jozef Pey bestaat uit tien leden, benoemd door de Algemene Vergadering. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.  Correspondentieadres:
Chrit Boonen
Wolfsberg 3
6102RA Echt
e-mailadres: chritboonen@kpnplanet.nl
 Ingeschreven bij:
KvK Midden-Nederland onder nr. 40176392

IBAN bankrekening:  NL21 RABO 01420 26 204