Seniorenvereniging St Jozef Pey

 
 

Geschiedenis

Hoe alles begon …
Het waren pastoor Lebens en mevrouw Beulen (van de hoofdonderwijzer) die vonden dat er iets moest gebeuren voor de bejaarden van Pey. Voor iedereen was er wel wat te doen, behalve voor de ouderen. Willem van Neer van de Slek werd de eerste voorzitter. Beschermheer in de beginperiode was aannemer Naad Vergoossen. Het begon 16 maart 1958 meer dan zestig jaar geleden met een maandelijkse contactmiddag. Een paar jaar later kwam daar het kienen bij. Achtereenvolgens waren de volgende personen voorzitter van de vereniging.

1 Willem van Neer, 2 Anton van de Wetering, 3 Jac Peeters, 4 Jan Vergoossen, 5 Harie Vergoossen, 6 Willem Wauben, 7 Jan Leurs, 8 Neske Maessen-Slangen, 9 Thei Hermans en 10 Hein Hawinkels.

Pastoor Lebens was samen met mevrouw Beulen (van de hoofdonderwijzer) een van de oprichters van onze vereniging.


Willem van Neer was de eerste voorzitter van de senioren vereniging
Naad Vergoossen Beschermheer in de beginperiode Van de senioren vereniging


Jac Peeters van de Slek was Wethouder en een van de voorzitters van de senioren vereniging

 

 

 

Ook Neske Maessen-Slangen van de Slek was jarenlang voorzitter.


Thei Hermans was tot 2018 voorzitter van de Seniorenvereniging.








Ereleden van de senioren sociëteit St. Jozef Pey.
Van oudsher kent onze vereniging ereleden.

Volgens statuten en Huishoudelijk reglement  zijn Ereleden:
Zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die op voorstel van het bestuur als zodanig zijn benoemd door de algemene vergadering.
Huishoudelijk reglement artikel 3 lid 3:
Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die zijn benoemd ingevolge artikel 5.2 van de statuten.
Op dit moment heeft onze vereniging 5 Ereleden.

 


Thei Hermans was 22 jaar voorzitter
van de seniorensociëteit en werd in
2018 benoemd tot erevoorzitter van
de vereniging.





Truus Maessen-Thoolen was 16 jaar                                               Thei Mooren was 16 jaar penningmeester

bestuurslid van de seniorensocieteit en                                         van de senioren societeit en werd in 2019

werd benoemd tot erelid.                                                                  benoemd tot erelid.

 

                                                         Mia Lotz-Maas was 15 jaar bestuurslid van de

                                                         seniorensocieteit en werd benoemd tot erelid.

Guus Niessen was ongeveer 20 jaar bestuurslid van de

seniorensocieteit en werd benoemd tot erelid.

                                       

Het boek Pey in de tijd
De Seniorensociëteit St. Jozef Pey jubileerde in 2008. Ze was toen 50 jaar jong en zag Abraham. In verband met dat heuglijke feit werd besloten om een boek over (groot) Pey uit te geven. Je kunt ook zeggen: een heemkunde-kroniek over (groot) Pey, de parochie Pey.
Het was een idee van toenmalig voorzitter Thei Hermans het boek “Pey in de Tijd” als jubileum geschenk. Hij zelf tekende als schrijver redacteur en dacht in
eerst instantie aan een boek van 80 pagina’s. Hij regelde zich binnen de kortste tijd een redactiecommissie met mensen waar hij op terug kon vallen. Ik zie hem nog bij mij binnenkomen om te informeren naar foto’s voor zijn boek. En het boek werd elke maand dikker en dikker. Ik had met hem afgesproken de foto’s voor het boek te verzorgen en als het boek zou zijn uitgebracht zou het boek voor hem zijn en de digitale foto’s voor mij. Uiteindelijk is deze afspraak de aanzet geworden van de fotocollage op de site van Pejjerlandj. We konden immers niet alle foto’s die Thei Hermans aansleepte in het boek verwerken. Dan zou het een fotoboek worden en dat wilden we niet. Uiteindelijk heb ik een regeling met Thei Golsteyn getroffen waardoor de foto’s voor iedereen op Pejjerlandj te bekijken waren. Wat daarvan geworden is kan heden ten dage iedereen zien. Het boek had inmiddels de 250 pagina’s overschreden (uiteindelijk werden het er 280) en men begon zich zorgen te maken over de prijs en natuurlijk de oplage. Besloten werd om het boek uit te geven met voorintekening. Er werden uiteindelijk meer dan 1850 boeken verkocht in twee oplagen. Een ongekend succes wat de seniorensociëteit geen windeieren heeft gelegd.
Chrit Boonen.


Redactiecommissie Pey in de tijd.
Van links naar rechts
Tommy Hopstaken, Thei Hermans, Nelis Bougie,
Jan Jeurissen, Harie Graus, Theo Bougie en Chrit Boonen.

VERKLARING
In 2008 is namens de Seniorensociëteit Sint Jozef Pey een boek uitgegeven in verband met de viering van het 50 jarig jubileum van de verenging. Het jubileum boek is getiteld “Pey in de tijd… toen …. en nu!”.
De oplage was voor de eerste druk 1500 boeken en de tweede druk 350 boeken, in totaal dus 1850 boeken. Helaas waren de boeken in de eerste druk niet voldoende gelijmd. Dat was een fout die niet meer was te verbeteren. De boeken van de tweede druk zijn ingebonden.
Het boek is al vanaf 2009 in zijn geheel uitverkocht. Bijna niet te geloven en voor iedereen een verrassing. Een oproep om op te geven of nog mensen een boek wilden kopen heeft onvoldoende respons opgeleverd en daarom is een derde druk niet doorgegaan.
Al vaker is met mensen over het boek gesproken. Ook over de verkoop maar ook over het op een andere manier mensen alsnog in kennis te stellen van de inhoud van het boek.
Nu, in 2016, is met de drukker, de mensen van de site Pejjerlandj en de seniorenvereniging Sint Jozef Pey een overeenkomst tot stand gekomen ter plaatsing van het boek op de website van Pejjerlandj.
De groep van Pejjerlandj zet het gehele boek op de site. Dit gebeurt in PDF en dit betekent dat men alles kan lezen, ook kan kopiëren maar er kan niets in worden veranderd.
Het bestuur van de seniorensociëteit Sint Jozef Pey verklaart hierbij akkoord te gaan met plaatsing van het gehele boek “ Pey in de tijd, toen en nu!” op de site Pejjerlandj en daarbij tevens op te nemen een erratum (fouten) bij het boek.
Tijdens de bestuursvergadering gehouden op 18 maart 2016 is het bestuur, zonder uitzondering, akkoord gegaan met deze verklaring.
Namens de seniorensociëteit Sint Jozef Pey
De voorzitter De secretaris
Thei Hermans, voorzitter Chrit Boonen, secretaris
P.S. Nelis Bougie en Marc Ruijters, die het hoofdstuk ” De special” hebben geschreven, zijn ook akkoord met deze verklaring.
Door te klikken op onderstaande link onder het boek wordt u verbonden met de site Pejjerlandj en kunt u het boek lezen.

https://drive.google.com/file/d/0B_clrdVBhy34SHpWWHl3aW1iLVU/view