Seniorenvereniging St Jozef Pey

 
 

Het is weer een tijd geleden dat wij contactmiddagen mochten organiseren.  Eindelijk is het zover! Nadat de coronamaatregelen (én de 1,5 mtr) waren losgelaten was er nog steeds geen mogelijkheid de middagen te organiseren omdat de zaal in M.F.C. de Peyerhoaf verbouwd werd. (verplicht nieuw luchtbehandelingssysteem). Verder werd ons door het bestuur van het M.F.C. te kennen gegeven dat de uren, die wij nodig hebben voor de organisatie van een contactmiddag, niet overeenkomen met de indeling zoals zij ze wilden maken. Dat zou betekenen dat we dan niet meer de beschikking kregen over de zaal tijdens de donderdagmiddag, althans niet zoveel uren dat we een volledige middag konden organiseren.

Na een aantal besprekingen tussen beide besturen kregen wij de toezegging dat wij deze uren tot aan de volgende zomervakantie mochten gebruiken. Daarna moesten we echter zorgen dat er een andere oplossing kwam. We zijn dus meteen naarstig gaan zoeken naar een goede, duurzame oplossing, zodat we niet na een jaar alweer geconfronteerd worden met hetzelfde probleem.

Een oplossing waar we voldoende uren beschikking hebben over een zaal van waaruit wij u een plezierige middag kunnen aanbieden. Deze hebben we gevonden in het nieuwe gebouw van de handboogvereniging “de Ster” aan de Bandertlaan.

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we unaniem besloten van deze locatie gebruik te maken, we denken daar te starten op 18 november aanstaande.

Zoals u weet was er, ook in het verleden, busvervoer geregeld (tegen een geringe bijdrage van € 2,00 retour) voor die mensen die veraf wonen van de locatie waar de contactmiddag plaatsvindt. Ook in de toekomst is het de bedoeling dat de bus een rondje Pey maakt om u eventueel op te halen en aan het einde van de middag terug thuis af te leveren. Hiervoor wordt een route bedacht, we kunnen natuurlijk niet huis aan huis stoppen, we denken over een aantal opstapplaatsen, afhankelijk van de aanmeldingen voor de bus.

We krijgen de beschikking over een geweldig mooie en grote zaal, van alle gemakken voorzien, zomer en winter dezelfde aangename temperatuur en geweldig luchtbehandelingssysteem. Keuken, bar, sanitaire voorzieningen alles in perfecte staat.

Op onze contactmiddagen werd er tot nu toe voornamelijk gekiend, mocht u andere ideeën hebben of een andere activiteit die gecombineerd kan worden met kienen dan houden we ons graag aanbevolen om daar kennis van te nemen. (bv: gezamenlijke wandelingen voor de niet kieners, jeu de Boules, koken, bakken, knutselen, handwerken, kaarten etc.)  Schroomt u dus niet uw idee kenbaar te maken, we willen al het mogelijke doen om onze senioren met regelmaat een fijne middag/morgen/avond te bezorgen. Omdat er in 2021 nagenoeg geen activiteiten zijn geweest, heeft het bestuur besloten om over 2021 geen contributie te innen. Alvast bedankt voor het meedenken en graag tot 18 november aanstaande.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de seniorensoc. St. Jozef.

Beste Leden,

In tegenstelling tot het feit dat wij 18 november wilden starten met onze activiteiten in de nieuwe accommodatie van de Handboogvereniging de Ster, moeten we meedelen dat we hebben moeten besluiten deze start wederom uit te stellen. Dit in verband met het sterk toenemend aantal besmettingen met COVID 19 in onze gemeente en ook mede naar aanleiding van het advies van onze burgemeester Jos Hessels. Hij adviseert dringend aan de verenigingen om hun activiteiten binnen voorlopig te staken.

Wij betreuren dit ten zeerste maar kunnen het risico van besmettingen niet nemen, zeker gezien de leeftijdscategorie. Nog vervelender is dat we niet weten hoe lang deze situatie weer gaat duren. In elk geval willen we weer opstarten zodra dit weer verantwoord is. Als deze mogelijkheid er weer is, zullen we dit zo spoedig mogelijk aan u doorgeven.

met vriendelijke groet,

Het bestuur.